Koupel ve vlnách gongu

Gong Sedna

Fotogalerie

"Gong bath"

"Vibrační koupel" můžete zažít v blízkosti rozvibrovaného gongu, který dovede vytvořit silné a široké frekvenční spektrum vln. Nejde o klasický hudební zážitek, protože frekvenční rozsah kvalitního nástroje vede za hranice vnímání lidského ucha. O to více můžete "vesmírnou hudbu" gongu vnímat skrze celé své tělo. Můžete cítit, jak vibrační vlny prochází vnitřními orgány a jaký harmonizující vliv na zklidnění mysli tento zážitek doprovází. Citlivě vedená vibrační koupel má schopnost pozitivně ovlivnit fyzický stav člověka, pročistit jeho mysl a emoce. Koupele ve vlnách gongu přináší intenzivní zážitky lidem, kteří jsou připraveni se uvolnit a nechat se zvukem zcela prostoupit.

 

Komorní koncerty - koupele

Zvukové možnosti planetárního gongu "Sedna" jsou vhodné k individuálním zvukovým masážím, nebo ke koupelím menších skupin lidí v klidném prostředí. Délka koupele závisí na prostorových podmínkách a naladění posluchačů. V ideálních podmínkách, kdy mají lidé možnost se zcela uvolnit, případně položit své tělo na zem, může koupel trvat 45 minut. Běhém této doby se gong pozvolna rozeznívá, zvuk mění svou barvu a intenzitu. Vibrace přicházejí k posluchačům v přílivech a dostatek času umožňuje i poslech doznívání vln. Tyto delší koupele jsou zejména vhodné pro ty, kteří již mají zkušenost s meditací. Kratší koupele mohou trvat 15-20 minut.

 

Kontakt

Pro menší skupinky lidí pořádám koupele ve zvuku planetárního gongu Sedna. Pokud chcete tímto zážitkem projít, můžete mne kontaktovat na adrese:
maemaesara.cz


Více informací, fotografií z akcí a harmonogram plánovaných koupelí najdete na facebookové stránce:
http://www.facebook.com/koupelvgongu